Integritetspolicy

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Brune Kulle Fastighets AB.
Här förklarar vi på Brune Kulle Fastighets AB hur vi samlar in, använder och behandlar information om dig,
vilka rättigheter du har samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter hos oss.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Lundby Entreprenad AB, Tångvägen 4, 311 32 Falkenberg, Org.nr: 556592-4718
Brune Kulle AB har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter
är du välkommen att kontakta oss på: mikael@lundbyentreprenad.se

1. Insamling av personuppgifter.
Insamling vid köp.
När du genomför ett köp hos oss på Brune Kulle samlar vi in den kontaktinformation som krävs.
Uppgifterna vi samlar in kan till exempel vara:
Namn, Adress, Telefonnummer, Personnummer, E-post

2. Användning av personuppgifter
Vi kan använda information om dig för olika syften, till exempel för att:

 • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans.
 • Hantera eventuella garantiåtaganden.
 • Lämna information om Brune Kulle samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
 • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande ditt köp.
 • Tillhandahålla, underhålla och förbättra vår service.
 • Utveckla företaget.
 • Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och ge service.

Vi kan dela information om dig enligt följande eller som beskrivs i det här Integritetsmeddelandet:

 • Som svar på en begäran om information om vi anser att utlämning är i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Om vi tror att dina handlingar är oförenliga med andemeningen eller texten i våra villkor eller policys, eller för att skydda rättigheter, egendom och säkerheten för Brune Kulle eller andra.
 • Att rapportera missbruk eller uppenbart olaglig aktivitet.
 • I samband med, eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Våra Tjänster kan innehålla sociala delningsfunktioner och andra integrerade verktyg (till exempel Facebooks “Gilla”-knapp) som gör att du kan dela med dig av vad du gör på våra Tjänster med andra medier och vice versa. Användningen av sådana funktioner gör det möjligt att dela information med dina vänner eller offentligt, beroende på de inställningar du har för delning på sociala medier. Mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling när det gäller delningsfunktioner finns i integritetsmeddelandena för de företag som tillhandahåller dessa funktioner.

Vi kan tillåta tredje part att visa annonser och tillhandahålla analystjänster som är relaterade till våra Tjänster. Dessa tredje parter kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in information om din användning av våra Tjänster, till exempel din IP-adress, MAC-adress, enhetsidentifierare, information om programvara och hårdvara, webbläsarinformation, tidszon och användningsinformation.

Den här informationen kan användas av Hannells IT och andra för att bland annat analysera och spåra data, se hur populärt ett visst innehåll är, leverera annonser och innehåll som är i linje med dina intressen och bättre förstå din aktivitet på våra Tjänster. Tredje parts analysteknik är integrerad i våra Tjänster, vilket innebär att om du inte vill att denna teknik används så ska du inte använda våra Tjänster. Våra Tjänster kan också integrera programgränssnitt (API) från tredje part. Dessa gränssnitt gör det möjligt för andra att samla in och behandla information om dig, till exempel geografisk platsinformation, för att ge dig skräddarsydda annonser, erbjudanden och annat innehåll. Du har alltid möjlighet att kontrollera insamlingen och användningen av din geografiska platsinformation. Du kan när som helst inaktivera platsbaserade tjänster genom att ändra inställningarna i din mobila enhet.

3. Mottagare av dina personuppgifter
Dina personuppgifter är de uppgifter vi samlar in om dig (som beskrivs i avsnitt 1).

Utlämning till andra enheter inom Hannellskoncernen.
Vi lämnar ut dina personuppgifter till ett annat bolag i Hannellskoncernen vid köp för fakturering och redovisning.

4. Radering av personuppgifter
Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan.

Normalt sett lagrar vi dina personuppgifter under din tid som kund och därefter i upp till 7 år.

5. Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats.

6. Säkerhet
Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra säkerhetskrav. Vi strävar därför efter att skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.
Det omfattar också fysisk och logisk åtkomstkontroll, backup, loggar, krypterad kommunikation och andra åtgärder för att minska riskerna.

7. Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst få information om vilka personuppgifter vi behandlar, med vissa undantag på grund av gällande lagstiftning. Du har också rätt att invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter och inklusive profilering. Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på mikael@lundbyentreprenad.se

8. Återkallande av godkännande
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan fortsätta behandlingen för ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt godkännande är du välkommen att kontakta oss; mikael@lundbyentreprenad.se

9. Ändring av information etc.
Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter som vi behandlar, om du vill få tillgång till uppgifterna eller om du har frågor som gäller ovanstående riktlinjer är du välkommen att kontakta oss; mikael@lundbyentreprenad.se

10. Klagomål
Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på mikael@lundbyentreprenad.se

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna integritetspolicy.

Du når oss på:
Lundby Entreprenad AB
Tångvägen 4
311 32 Falkenberg
mikael@lundbyentreprenad.se